Nadace

 • FOND GÁBI
  Podporuje lidi s handicapem a poruchami příjmu potravy.
  Funguje v rámci nadace Konta Bariéry.
 • RADA FONDU
  Gabriela Koukalová
  Božena Jirků - ředitelka Konta Bariéry
  Evžen Lev Hart - místopředseda správní rady nadace
 • ČÍSLO ÚČTU FONDU
  Česká spořitelna, 666 444 222 / 0800

Již v průběhu mé sportovní kariéry jsem se snažila věnovat charitativním a nadačním projektům. Ráda bych tak činila i v době, kdy už nejsem aktivní sportovkyní. Dlouhodobě jsem sledovala Konto Bariéry, u kterých se mi líbila jejich profesionalita a styl práce. Původně jsem zamýšlela založit vlastní nadaci, ale uvědomovala jsem si, jak je to náročné administrativně i odborně. Rozhodla jsem se oslovit právě Konto Bariéry, které má nejen skvělé zázemí, ale především neocenitelné dlouholeté zkušenosti s tímto prostředím. Jsem šťastná, že výsledkem jednání bylo založení Fondu Gábi, který se stal jejich součástí a který by měl podporovat lidi s handicapem a poruchami příjmu potravy.

Protože mám díky své sportovní minulosti blízko ke sportovnímu prostředí, ráda bych pomáhala primárně zde, a to především prevencí a osvětou. Svou urputnost a energii chci věnovat právě těmto aktivitám. Jsem přesvědčená, že se nám s Kontem Bariéry podaří zrealizovat mnoho společných projektů, ale především že pomůžeme co nejvíce lidem.